Follow by Email

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

30 Kasım 2009 Pazartesi

Metroda son durum

Metroda yeni hüsrandan sonra, Aziz Kocaoğlu her zamanki gibi sağı solu suçlamaya başlayınca artık İzmirliler de dayanamamış ve mail üzerine mail gönderiyorlar. Bu maillerden biri İZTO Meclis Üyesi Alaattin Epözdemir’e ait.
“Metro ihalesinin iptali hepimizi üzse de karar yasaya uygundur. Kamu İhale Kanunu’na göre idareler, yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki ihale usullerini uygular:
1) Bütün isteklilerin teklif verebildiği açık ihale usulü,
2) Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda sadece idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği belli istekliler arasında ihale usulü...
3) İdarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı istekliler ile görüştüğü pazarlık usulü.
Açık ihale usulü temel ihale usulüdür. Belli istekliler arasında ihale usulünde; acil ve özelikli işlerde uygulanan ve yeterlikleri tespit edilen isteklilerin ancak teklif verdiği ihale usulüdür... İhaleye davet edilebilecek aday sayısının en az beş: teklif veren istekli sayısının ise en az üç olması gereklidir. Pazarlık usulü ihaleler, acil durumlarda ve daha çok küçük çaplı işlerde uygulanan teklif veya davet edilerek yapılan bir ihale usulüdür.
Metro ihalesinde belli istekliler veya pazarlık usulu ile yapılması doğru bir karardır. Yasaya göre “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumlarında uyguladığı ihale usulüdür. Pazarlık usulü ihalelerde; Yasanın 21 madde b, c ve f bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, ihaleye tekliflerini vermeleri istenir. Pazarlık usulünün 21.madde b bendi ilansız olması zaman yönünde olumlu bir durum ise de çağrılı olmayanlarında yasaya göre katılabilecekleri bir ihale usulüdür. 21. madde a, d ve e bentlerine göre yapılan pazarlık usulü ihalelere ise ancak yeterli görülenler girebilir. Başka bir deyimle, pazarlık usulü ihaleler; açık ihale ve belli istekliler arasındaki ihale usullerinin karmasıdır. Metroda uygulanan pazarlık usulünün 21. madde b bendine göre, idareler yine tespit etikleri isteklilerden teklif ister. Ancak teklif istenmese de ihaleye girme kriterlerine sahip olduğunu düşünen bir firma, şartname alma koşulu ile teklif verebilir.
Yasadaki bu ince husus bırakın müteahhitleri, bu konuda uzman olduğu kabul edilen birçok bürokratın bile bilmediği bir ayrıntıdır.
Belki de hiç kullanılmayan ilk defa metro ihalesinde kullanılan hem de “ustaca” kullanılan bir durum ama kamu ihale yassının 21 madde b bendine uygun bir durumdur. İhalelere itiraz eden firmalar, genellikle işi alabilme olasılığının olduğu durumlarda itiraz ederler. Açık ihalelerde itiraz olur. Davetli işlerde itiraz pek olmaz.
İhaleye girmediği için işi alma olasılığı olmayan bir firma bir ihaleye niye itiraz etsin ki?
Metroya itiraz eden firmanın; İhaleyi alama olasılığı binde bir bile olsa hak verelim.
Peki, böyle bir olasılık yoksa o zaman bu itirazın amacı nedir?
Üstelik itiraz eden firma sadece dilekçeler yazmamış; itiraz bedeli olan 4000 lirayı da kamu ihale kurumuna yatırmış. Keşke yapmasaydı... Çünkü kendi şirketinin kazanacağı en küçük bir yarar söz konusu değildir.
Keşke belediyenin danışman ve ilgili bürokratları da “pazarlık usulü ihale” ve “belli istekliler usulü ihale” arasındaki farkı bilselerdi, bu durum yaşanmasaydı.
Biran önce “belli istekliler” ihaleye davet edilmeli, bu ihale usulü uygulanarak zaman yitirilmemeli. Bu süreçte hepimiz büyükşehre destek olmalıyız.”
Bu kadar bilgi iyi de ben niye büyükşehre destek olayım ki... 10 bin çalışanının bulunduğu bir kurumda “Ben danışmanım, ben büyükşehir bürokratıyım” diye bazı adamlar ortalarda dolaşıyor, yanlış yapıyor, başkan da bu yanlışlara göz yumuyor ise bina yıkıldığında altında kalacak olan onlardır, biz değiliz. Gerçi bu bürokrat ve danışman grubu yeni gelene de “ağam, paşam” derler, idare ederler.

YENİGÜN 30 - 11 - 2009

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder