Follow by Email

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

17 Kasım 2004 Çarşamba

Öğle yemeği artık sır değil

Geçtiğimiz hafta İzmir'de çok konuşulan bir konuya yeniden dönmek istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Levent Piriştina ve Erdal İzgi arasında yenen öğle yemeğine... Bu sütundan yemeğin içeriği ve sonuçlarının kamuoyuna açıklanması gereğinin altını çizmiş, yanlış anlaşılmalara yol açacağını belirtmiştim. Hatta, yemek sonrası bazı yayın organlarında ve ulusal gazetelerin eklerinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, Erdal İzgi'yi görevine yeniden çağırdığı, ancak İzgi'nin bu teklifi kabul etmediği belirtilmişti. Yine bu sütunun yazarı, "Bu işte, bazı ilginç noktalar olmalı" diyerek, şüpheci tavrını sürdürmüş, tıpkı Erdal İzgi'nin dün yaptığı gibi yetkili ağızlardan bilgi istemişti.İşte o bilgi geldi. Böylece yemeğin içeriği netleşti.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, göreve geldikten sonra alınan kararlar sonrasında Piriştina Ailesi'nin yanlış yönlendirildiğini, açılan bazı soruşturmaların Ahmet Piriştina ile ilgisi olmadığını düşünerek, Ahmet Piriştina'nın oğlu ile yemekte buluşma kararı almış. Jenerasyon farkı nedeniyle, buluşmanın sıkıcı geçmemesi için de, yine aynı yaşlarda olan oğlu Ulaş'ın da bu yemekte bulunmasını istemiş.Üç kişi ile yenilmesi planlanan yemeğe, dördüncü bir ismin Erdal İzgi'nin katılacağı, daha sonra Piriştina Ailesi tarafından Kocaoğlu'na bildirilmiş. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da, bu isteğe karşı ses çıkarmamış. Aziz Kocaoğlu yemeğin kuytu bir yerde yapılmasının, soru işaretlerine neden olabileceğini düşünerek, özellikle gazetecilerin ve belediye bürokratlarının yoğun olarak geldiği bir restoranı seçmiş. Kocaoğlu, yemek sırasında, büyükşehirdeki yeniden yapılanmanın önemine dikkat çekerek, sistemdeki değişimin Piriştina ismi ile ilgili olmadığını, yeni yönetimin Ahmet Piriştina'nın projelerini sürdürmek istediğini anlatmış.Üst-düzey bürokratların değişimi konusunda ise, çok net bir çizgi çizerek, hamilik görevi üstlenmenin hatalı olduğunu, Piriştina ismini kullanarak siyaset yapmanın ise kimseye yarar getirmeyeceğini belirtmiş.
Yemek sonrası yapılan "çekingen" açıklamalardan, zaten şüphelendiğimi burada özellikle belirtmek isterim. Bundan sonra da bazı yayın organlarından gelebilecek açıklama ve yorumlara da, "şüpheli" bakılması gerektiği çok açık ortaya çıkıyor.
Bu arada yemek sırasında, özellikle içeriden çekilen fotoğrafın, nasıl ve kimler tarafından planlandığı ayrı bir tartışma noktası. Eminim ki, bu konuda net bilgi, hiçbir zaman elimize ulaşmayacak.

NOT 1: Grand Plaza konusunda mail yağıyor. Böyle giderse, Grand Plaza konusu, önümüzdeki günlerin önemli konularından biri olmaya aday.

NOT 2: Erdal İzgi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan raporun net olarak tek bir ağızdan açıklanmasını istemiş. Kocaoğlu'nun açıklamasında yarar var. Yoksa, 80 sayfanın tamamını gazetede yayınlamaya kalkarsak, çok yer tutacak.

NOT 3: İZFAŞ Yönetim Kurulu'nun EBSO kanadı üyesi Coşkun Yolgörmez, Aziz Kocaoğlu'nun seçildikten sonra, yapılan yönetim kurulu toplantısında o dönemin başkanı Erdal İzgi'nin talebiyle firmaya 20 gün uzatma verilmesini istediğini, firmaya Çin'deki demir artışı nedeniyle, ek para verilmesi konusunda bir fikir beyan etmediğini söyledi. Yolgörmez, fikir ileri sürmediği talebin toplantıda gündeme geldiğini ifade etti.

HABER EKSPRES 17 – 11 -2004