Follow by Email

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

19 Nisan 2010 Pazartesi

İki dönem arasındaki fark

Bir önceki yazımda “Değişen İzmir’i Anlamak” adlı makalelerden oluşan bir kitabı tanıtmış, altına da şöyle bir not düşmüştüm, “Kocaoğlu geldiğinden bu yana Ahmet Piriştina Kent Müzesi’nin İzmir araştırmaları üzerine kaç kitap yayınlandığını ayrıca merak ediyorum.”
Yanıt gecikmedi. Ahmet Piriştina Kent Müzesi’nin gönderdiği yanıtta 2004 Haziran ayında Kocaoğlu iktidara geldikten bugüne kadar 2010 yılı başına kadar basılan kitapların bir listesi bulunmaktaydı… İşte liste… 6 yıl içerisinde toplam 14 kitap…
Rauf Beyru, 19. Yüzyılda İzmir´de Sağlık Sorunları ve Yaşam; Ahmet Piriştina “Nergiz Kokar mı İzmir’in Sokakları”; Dinçer Sezgin, İzmir Esintileri; Mehmet Karayaman, 20. Yüzyılın İlk Yarısında İzmir’de Sağlık; Engin Berber, 1876 ve 1908 Yunanca Rehberlere Göre İzmir; Yaşar Ürük, İzmir’i İzmir Yapan Adlar; Serdar Kızık, İmbatı Ege’nin; Mümtaz Peker, İzmir Nüfus Tahmini Üzerine Bir Deneme; Zeki Arıkan, İzmir Basından Seçmeler (2.cilt 2. kitap); Zeki Arıkan, İzmir Basından Seçmeler (2.cilt 3. kitap); Yaşar Akyol, İzmir Halkevi 1932 – 1951; M. Kadri Sümer – Ahmet Günbaş, Şiirin Adı İzmir; Sabri Sürgevil, İkinci Meşrutiyet Döneminde İzmir; İhsan Yakut, İzmir Deve Güreşi Şenlikleri…
Ahmet Piriştina’nın müzeyi oluşturduğu 2000 yılından öldüğü 2004 yılına kadar bu müzenin yayımladığı kitapların listesi de şöyle:  
Mübahat S.Kütükoğlu, İzmir Tarihinden Kesitler; Mübahat S. Kütükoğlu, XV ve XVI. Asırlarda İzmir Kazasının Sosyal ve İktisadi Yapısı; Ekrem Akurgal, Ege Batı Uygarlığının Doğduğu Yer; Emel Kayın, İzmir Oteller Tarihi; Cevat Sami ve Hüseyin Hüsnü Beyler, İzmir 1905 Nevsal-i İktisat; Olaf Yaranga, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Fransız Gezginlerin Anlatımlarında İzmir; Ekrem Akurgal, The Aegean Birthplace of Western Civilization; İzmir 1921, Amerikan Koleji Araştırma Komitesi Raporu; M. Şakir Örs, İzmir, Sesler, Yüzler Ve Sokaklar, 1927-1928 İzmir Fotoğraf Albümü, Gelişen İzmir 1927-28 İzmir Fotoğraf Albümü; İlhan Pınar, Hacılar, Seyyahlar, Misyonerler ve İzmir; A. Nedim Atilla, Tarihten Günümüze İzmir Mutfağı; Mümtaz Sağlam, İzmirli Ressamlar Ansiklopedisi; Karl von Scherzer, İzmir 1873, İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat - 4 Mart 1923; Prof. Dr. Zeki Arıkan, İzmir Basınından Seçmeler 1872-1922; Ziya Somar, Yakın Çağların Fikir ve Edebiyat Tarihinde İzmir, 1923 Senesi İzmir Vilayeti İstatistiği; A. Nedim Atilla, İzmir Posta Tarihi; Prof. Dr. Ayda Arel, Tanzimat Öncesi İzmir Sanatında Yeni Yönelimler; Ziya Somar, Bir Şehrin ve Bir Adamın Tarihi: Tevfik Nevzad, Raif Nezihi Açıklamalarla Tamamlayan: Erol Üyepazarcı, İzmir’in Tarihi; Yaşar Aksoy, Smyrna – İzmir, Efsaneden Gerçeğe, XXI. Yüzyıl Eşiğinde İzmir Sempozyumu; Engin Berber, Bir İzmir Kabusu, Mütareke ve İşgal Dönemi Üzerine Yazılar, Fransız Seyahatnameleri ve Tarihin Aynasında İzmir Kolokyumu; Mevlüt Çelebi, İzmir Gazi Heykeli; Sabri Yetkin, Ticarî ve İktisadî İzmir Rehberi; Erkan Serçe, İzmir’de Kitapçılık 1839-1928; Naci Gündem, Günler Boyunca – Hatıralar; İlhan Pınar, Efsanelerdeki İzmir; A. Şabahattin Ege, Eski İzmir’den Anılar; Bezmi Nusret Kaygusuz, Bir Roman Gibi; Engin Berber, Rumeli’den İzmir’e Yitik Yaşamların İzinde; Nail Moralı, Mütarekede İzmir, Önceleri ve Sonraları; A. Nedim Atilla, İzmir Demiryolları; Zeki Arıkan, İzmir Basınından Seçmeler, İzmir Müzik ve Sahne Sanatları Kongresi;  Emel Göksu, 1929 Dünya Ekonomik Buhran Yıllarında İzmir ve Suç Coğrafyası; İzmir Kartpostalları 1900 Hazırlayanlar: Fikret Yılmaz- Sabri Yetkin, İzmir Liselerarası Tarih Yarışması, 2003; Münir Aktepe, İzmir Yazıları, Camiler, Hanlar, Medreseler, Sebiller, İzmir Gezisi Antoine Galland’ın Bir Elyazması; Çınar Atay, "Kapanan Kapılar" İzmir Hanları, Küllerinden Doğan Şehir; Metinler: Erkan Serçe-Fikret Yılmaz-Sabri Yetkin; Ö. Faruk Huyugüzel, İzmir’de Edebiyat ve Fikir Hareketleri Üzerine Araştırmalar; Fikret Tartan, İzmir Devlet Tiyatrosu, Lütfü Dağtaş, İzmir Gazinoları 1800’lerden 1970’lere; Rauf Beyru, 19. yüzyılda İzmir’de Sağlık Sorunları ve Yaşam; Elena Frangakis-Syrett, 18. yüzyılda İzmir Ticareti…
Toplam 50 kitap… Ayrıca İzmir Kent Kültürü Dergisi de 6 sayı olarak yayımlanmış.
İki dönem arasında öyle fazla bir fark yok değil mi?

NOT 1: Hazır konu kitaplardan açılmış iken, cumartesi günü başlayan TÜYAP Kitap Fuarı’na da değinelim. Açılışta bir koltuk krizi yaşandığını, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın kendisine ayrılan yeri beğenmediğini de vurgulayalım.

NOT 2: Kocaoğlu stantları gezerken benimle de karşılaştı. Yüzünün biraz şekil değiştirdiğini söylemeliyim. Oturduğum sandalyeden kalkarken vücudumu yana çektiğim için, “Ne o, yengeç yürüyüşüne başlamışsın” dedi. Yengeç yürüyüşü tanımlaması daha önce kime yapılmıştı?
   

YENİGÜN 19 - 04 - 2010

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder