Follow by Email

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

11 Ağustos 2010 Çarşamba

EKİP`in Ajanları Görevdeydi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Akif Hamzaçebi’nin kasedi hakkında ortaya çıkan iddialara yanıt vermiş: Siyasetçilerin özel hayatları kendilerini bağlar.
Doğru.
Ancak Baykal’a yönelik kaset operasyonundan genel başkan çıkan da Kılıçdaroğlu’nun kendisi… İlginç bir tezat değil mi?
Yoksa Hamzaçebi, Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu için mi CHP lideri böyle konuşmuş… Bilgisayar başında olmadığım için bu videoyu izleyemedim. Bilgisayara oturduğum zaman ise olay tamamen rafa kaldırılmıştı. İzleyen ve kaydeden arkadaşların dikkatine…

***

Deniz Baykal geldi ve gitti ancak bu ziyaretin dedikodusu çok oldu. Hala da devam ediyor.
Ama ortada fazla karışık bir durum var. Ekibin önde gelenleri bile Baykal’ın gelişini tam kadro takip ettiler, gerekli notları aldılar ve Ankara’ya ulaştırdılar. Gerektiği noktada araya bazı ajanlar soktular. Onların verdikleri bilgilerle ortada olan ancak Baykal yapısına dayanmaya çalışanları saptadılar. Açık Baykalcılar zaten belli.
Onlar bunu saklamaya gerek duymuyorlar. Tabii ki bir de ekip içinde olup karşıya geçmeye çalışanlar var. İşte ekibin en önemli derdi bu isimleri saptamak ve onlara görev vermemek. Bu konuları da ekip şefi çok iyi bilir.

***

“Süleyman’ı ve çevresindekileri bitireceğiz” şeklinde bazı söylemler varmış ortalarda. Özellikle Karabağlar sırtlarından geliyormuş bu tespitler. Bir adamın bitmesi için elindeki malzemenin bitmesi gerekiyor. Ancak öyle malzeme var ki 100 yıl yazsam bitecek gibi görünmüyor. Üstelik her gün yeni yeni şeyler ekleniyor üzerine. Mesela önceki gün öğle saatlerinde Karabağlar Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm aradı. Kendisine yanıt vermedim. Aradığı yeni telefonun bende kayıtlı olmadığını düşündü, eski telefonundan da aradı. Ona da yanıt vermedim, tekrar aradı yine yanıt vermedim. Sanırım birileri bir şeyler yazmış onun için arıyordur. Ya da havalimanındaki Mardinli meclis üyesinin kimliğini merak etmiştir. Belki de benden tekrar destek isteyecekti; Karabağlar Belediye Başkanlığı’na aday olduğu günlerdeki gibi. Bir nedeni vardır herhalde. Ekipten saklayacak bir şeyi olmasa gerek. 4 gün önce Mehmet Ali Susam da aradı kaç kez. Ona da yanıt vermedim. Herkesin telefonlarına yanıt vereceğim gibi bir sözleşme de imzalamadım kimse ile.

***

Nuri Batuhan’ı gören var mı bu arada… Kendileri yeniden kayıplara karıştı. Bir yerde zehirlenmiş olmasından korkuyorum. Ama böyle bir şey olsa hem Karabağlar, hem Gaziemir hem de Konak Belediyeleri temizlik birimlerinden bir bilgi alırdık. Nuri Bey, her neredeyseniz, çıkın ortaya… Ekibin fiscal tarihini yazmayacak mısınız yoksa? Sizin derin bilgileriniz İzmir’in aydınlatılmasında önemli rol oynayacaktır. Kürüm tesislerinde de gören olmuyormuş sizi. Kürüm tesisleri denince aklıma bir soru geldi. Acaba bu tesislere mal alımı hangi yol ile yapılıyor? Mesela balıklar nasıl alınıyor, mezeler kimler tarafından hazırlanıyor? Bir belediye restoranında bu işleyişin nasıl olduğunu bilmiyorum da… Ancak bu konuda ve özellikle Karabağlar Kürüm tesislerinde satın alım konusunda izlenen yolu bilenlerin tarafıma mail göndermeleri yeterli olacaktır. Tabii ki belge olur ise daha iyi olur.

NOT 1: Akif Hamzaçebi’nin videosundan sonra Uludağ Sözlük şu yorumu yapmış: Bazı CHP’liler Şahin K.’yı solladılar… Vallahi fena bir yorum değil hani.

NOT 2: (Aslında çok uzun bir not): İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bir suç duyurusu var. Her kim bu suç duyurusunu yapmış ise epey kapsamlı çalışmış.

SUÇ ; Görevi Kötüye Kullanma

KONU ; Urla Planlarında Kişilere Özel Keyfi İmar Uygulamaları

16.04.2010 tarihli İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinden oy çokluğuyla geçen 13-21. maddelerinde ;
1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının 6.18 maddesinin “Bu plan öncesi Urla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile Mevzii İmar Planları geçerlidir. 5216 sayılı yasa öncesinde onaylı olan 1/5000 ölçekli Urla Nazım İmar Planı sınırları içinde, kentsel kullanım kararı getirilmemiş alanlarda, Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Notları ve Plan Raporu doğrultusunda, Urla Nazım İmar Planı Hükümlerine göre uygulama sürdürülecektir.” Şeklinde değiştirilmesi taleplerinin oy çokluğuyla kabulüne karar verilmiştir.
1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının 6.18 maddesinin ilk halinde aslında “… 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, bu plan ve plan notlarına uygun olmayan hükümleri revize edilecektir.” Hükmü getirilmiş idi.
Yani 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ile uyumlu olmayan 1/5000 Nazım imar planlarının revize edilmesi gerektiğini emretmektedir. Ancak Urla için yapılan bu ÖZEL MUAMELE ya da AYRICALIK sebebi anlaşılamamıştır.
Biraz daha detaylı incelendiğinde ise bu maddenin içinde yer alan bir cümlenin Urla için değişmesiyle Urla Halkı ve Yatırımcısının nasıl bir kazancı olacağı ortaya çıkıyor.
Şöyle ki;
“ 7.8. Tarım Alanlarında Yapılanma Koşulları:
7.8.1. Mutlak Tarım Arazileri: Bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar (4.37)maddesindeki tanım çerçevesinde yapılabilir. Emsal (E): 0.05’tir.
7.8.2. Özel Ürün Arazileri: Bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar (4.37) maddesindeki tanım çerçevesinde yapılabilir. Emsal (E): 0.05’tir.
7.8.3. Dikili Tarım Arazileri: Bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar (4.37)maddesindeki tanım çerçevesinde yapılabilir. Emsal (E): 0.05'tir.
7.8.4. Marjinal Tarım Arazileri: Bu alanlarda; (4.37) maddesinde tanımlanan tarımsal amaçlı yapıların yanı sıra, ilgili tüm kurum ve kurulusların uygun görüsü alınmak kosuluyla, ilgili mevzuatta tanımlanan mesafe sınırlamalarına bağlı kalınarak karayolu kenarındaki alanlarda yapılacak karayoluna hizmet veren tesislerin yanı sıra, kentsel ya da kırsal yerlesme alanlarında uygun alternatif yer bulunamaması durumunda eğitim, sağlık gibi kamusal tesisler ile sosyal ve teknik altyapı tesisleri ile rekreasyon amaçlı tesisler, 5403 sayılı Kanun uyarınca gerekli izinler de alınmak kosuluyla, alt ölçekte planlanarak yapılabilir. Tarımsal amaçlı yapılacak tesislerde emsal E=0.30’dur. Tarımsal amaçlı yapılarda, silo su deposu vb. teknolojik açıdan zorunlu olan tesisler hariç kat adedi 2’yi (H=6.50) geçemez. Diğer kullanımlarda yapılanma kosulları, yörenin ve çevrenin özelliklerine göre alt ölçekli planlarda belirlenir.
7.8.5. Tarım alanları içinde yer alan, kadastral yola minimum 25 metre cepheli parsellerde, yüksekliği iki katı (H=6.50 m.), büyüklüğü 150 m²'yi asmayan, çiftçinin barınması amaçlı tek yapı yapılabilir. Bir parsel üzerinde, müstemilat ve tarımsal amaçlı yapılar hariç, birden fazla yapı yapılamaz. Müstemilat binaları belirlenmis olan insaat alanına dahildir. Bu yapıların, tarımsal amaçlı yapı ile birlikte yapılması durumunda, bu madde uyarınca yapılan barınma amaçlı yapıların insaat alanı, tarımsal amaçlı yapı için belirlenmis emsal hesabına dahil edilir.
7.8.6. Bütün tarım alanlarında, hayvancılık amaçlı ağıl, kümes ve ahırlar dısında, yapılacak diğer tarımsal yapılarda toplam insaat alanı 5.000 m²’yi geçemez. Gübre ve silaj çukurları insaat alanına dahil edilmez.” Şeklindedir.
B- 1/25000 ölçekli Kentsel Bölgesel Nazım İmar Planı Plan Notlarına göre ;
“ 2.10.7.Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar:
Bu alanlarda çiftçinin barınması amaçlı tek yapı ile tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ve bu yapıların müştemilatları yer alabilir.
Bu alanlardaki ifraz koşulları:
Minimum parsel cephesi: 25 m.
Minimum ifraz: 10.000m2 olarak uygulanır.
Çiftçinin barınması amaçlı yapı: Bu alanlarda parsel cephesi ve büyüklüğüne bakılmaksızın yollara 10 m.den, komşu parsel sınırlarına 5 m.den fazla yaklaşmamak koşuluyla, inşaat emsali:0,05’i, yüksekliği 2 katı, toplam inşaat alanı 75 m2’yi aşmayan çiftçinin barınması amaçlı tek yapı ve müştemilatları yapılabilir.
Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar: Minimum parsel cephesi 25 m. ve minimum parsel büyüklüğü 5.000 m2 ölçülerini sağlamak koşuluyla, kümes, ahır, ağıl, hara, arıhane, mantar üretim tesisi, tarım alet ve makinelerinin korunmasında kullanılan sundurma, su deposu, yemlik, yem hazırlama tesisleri, yem depoları, gübre ve silaj çukurları, seralar (Örtü altı) yapılabilir. Anılan tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar, yollara 10 m.den komşu parsel sınırlarına 5 m.den fazla yaklaşmamak, inşaat emsali 0.05’i, yüksekliği 2 katı, toplam inşaat alanı 250 m2'yi aşmamak şartı ile yapılabilir. Gübre ve silaj çukurları inşaat alanına dahil edilmez.
Bu yapıların yukarıda belirtilen koşullara uymak üzere çiftçinin barınması amaçlı yapı ile birlikte yapımı halinde, inşaat emsali ve toplam inşaat alanı aşılamaz.
Hayvancılık Amaçlı Yapılara sadece Uzun Mesafeli Koruma Alanında izin verilir.
2.10.8. Dikili Tarım Alanları:
Bu alanlarda parsel cephesi ve büyüklüğüne bakılmaksızın yollara 10 m.den, komşu parsel sınırlarına 5 m.den fazla yaklaşmamak koşuluyla, inşaat emsali:0,05’i, yüksekliği 2 katı, toplam inşaat alanı 75 m2’yi aşmayan çiftçinin barınması amaçlı tek yapı ve müştemilatları yapılabilir.
Bu alanlarda ifraz koşulları: Minimum parsel cephesi: 25 m.
Minimum parsel büyüklüğü: 10.000 m2 olarak uygulanır.
2.9.Ağaçlandırılacak Alanlar:Bu alanlar, orman niteliğini kaybetmiş açıklıkları, tarımsal açıdan fidecilik alanlarını, jeolojik nedenler vb. nedenlerle planlarda ağaçlandırılması önerilen alanları ve yerleşmelerin çevresinde yeşil kuşak oluşturulması amacıyla düzenlenmiş pasif yeşil alanları kapsar. Bu alanların, mülkiyet durumuna bağlı olarak ilgilileri tarafından ağaçlandırılması zorunludur.
2.9.1. Bu alanlarda yer alan, özel mülkiyetteki parsellerde, başka bir sınırlama ve koruma kararı yoksa, plan hükümlerinin 2.10.7. maddesi hükümleri geçerlidir. Parselden terk sureti ile yol oluşturulamaz. Geçiş yolu izin belgesi ile inşaat izni verilemez.
2.9.2. Yapı kullanma izin belgesi alınmadan önce arazinin %50'sine en az 10 m2 ye bir ağaç düşecek şekilde ağaç dikilmesi gerekmektedir.
Hangi amaçla olursa olsun ağaç kesimi yapılamaz.” Şartları getirilmiştir.
Ancak Urla Nazım İmar Planları Plan Notlarına bakıldığında ise ( Ek’te sunulmuştur) özetle ; Tarımsal Alanların derecelendirildiği buna göre ,
1. derece tarım alanlarında ve Özel Mahsul Alanlarında min. Parsel büyüklüğünün 3000 m2. max.KAKS: 0.05
2. derece tarım alanlarında min. Parsel büyüklüğünün 2500 m2. max.KAKS: 0.07
Genel olarak tarım alanlarında ise min. İfraz 5000 m2. konut için max. KAKS: 0.05 ( herhangi bir m2.sınırlaması getirilmemiştir), Tarımsal kullanım için max. KAKS: 0.20 olduğunu görüyoruz.
Parsellerde birden fazla yapılaşmaya izin veriliyor ve garaj, havuz vb. yapıları müştemilat olarak kabul ediyor ve yapımına izin veriyor.
Ağaçlandırılacak Alanlarda İse;
Min. Parsel büyüklüğünü 3000 m2. olarak belirlemiş ve max. KAKS: 0.05
Ayrıca Konut ve müştemilat için ise 250 m2. izni verilmiştir.
Sonuç olarak ; görülüyor ki , 1/5000 ölçekli Urla Nazım İmar Planı Plan Notlarının “Tarım Alanları” ve “Ağaçlandırılacak Alanlar” için, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planlarından farklı olarak, getirdiği pek çok avantaj ve ayrıcalık var.
Gerek parsel büyüklükleri gerekse yapılaşma koşulları açısından getirilen daha doğrusu Urla’ya tanınan bu ayrıcalıkların, bir de 16.04.2010 tarihli plan notu değişikliği ile devam etmesini sağlamak ise İl genelinde eşitsizlik ve haksızlığı ortaya koymakta , bu eşitsizlik Meclis’ce karara bağlanmakta yani Urla için rant sağlamak suretiyle görevi kötüye kullanma yönünde bir suç işlenmekte olduğunu ihtaren bildirir Meclis Başkanı Aziz KOCAOĞLU( Belediye Başkanı) ve Meclis Üyeleri hakkında gerekli işlemin yapılmasını talep ve arz ederim.
Yukarıda belirtilen suça konu İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.04.2010 tarihli Gündem Maddeleri:
13.Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2009 tarih ve 01.904 sayılı kararı ile uygun görülerek 16.11.2009 – 16.12.2009 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/25000 ölçekli “İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu”na İzmir ili, Urla ilçesinde yer alan ve ekli listede isimleri ve tapu bilgileri bulunan parsel malikleri tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında; Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notları ve Plan Raporu doğrultusunda, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu Plan Uygulama Hükümlerinin 6.18 maddesinin “Bu plan öncesi Urla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile Mevzii İmar Planları geçerlidir. 5216 sayılı yasa öncesinde onaylı olan 1/5000 ölçekli Urla Nazım İmar Planı sınırları içinde, kentsel kullanım kararı getirilmemiş alanlarda, Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Notları ve Plan Raporu doğrultusunda, Urla Nazım İmar Planı Hükümlerine göre uygulama sürdürülecektir.” şeklinde yeniden düzenlenmesinin Oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11517)
14.Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2009 tarih ve 01.904 sayılı kararı ile uygun görülerek 16.11.2009-16.12.2009 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/25000 ölçekli “İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu”na İzmir İli, Urla İlçesi, İskele Mahallesi, Çayır Mevkii, 14 pafta, 52 Ada, 10 parselin maliki Abdullah Cahit Sarsılmaz tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında; Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notları ve Plan Raporu doğrultusunda, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu Plan Uygulama Hükümlerinin 6.18. maddesinin “Bu plan öncesi Urla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile Mevzii İmar Planları geçerlidir. 5216 sayılı yasa öncesinde onaylı olan 1/5000 ölçekli Urla Nazım İmar Planı sınırları içinde, kentsel kullanım kararı getirilmemiş alanlarda, Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Notları ve Plan Raporu doğrultusunda, Urla Nazım İmar Planı Hükümlerine göre uygulama sürdürülecektir.” şeklinde yeniden düzenlenmesinin Oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.9867)
15. Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2009 tarih ve 01.904 sayılı kararı ile uygun görülerek 16.11.2009-16.12.2009 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/25000 ölçekli “İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu”na İzmir İli, Urla İlçesi, Yenice Mahallesi, 728 Ada, 5 parselin malikleri Lütfiye İmre Çınartaş, Ümran Armut, Turgay Alacalı tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında, Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notları ve Plan Raporu doğrultusunda, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu Plan Uygulama Hükümlerinin 6.18 maddesinin “Bu plan öncesi Urla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile Mevzii İmar Planları geçerlidir. 5216 sayılı yasa öncesinde onaylı olan 1/5000 ölçekli Urla Nazım İmar Planı sınırları içinde, kentsel kullanım kararı getirilmemiş alanlarda, Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Notları ve Plan Raporu doğrultusunda, Urla Nazım İmar Planı Hükümlerine göre uygulama sürdürülecektir.” şeklinde yeniden düzenlenmesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.10493)
16. Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2009 tarih ve 01.904 sayılı kararı ile uygun görülerek 16.11.2009-16.12.2009 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/25000 ölçekli “İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu”na İzmir İli, Urla İlçesi, Zeytinalanı Mahallesi’nde yer alan ve ekli listede isimleri ve tapu bilgileri bulunan parsel malikleri tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında, plan kararının kentsel alan olarak belirlenmesine ilişkin olan taleplerin uygun bulunmadığına, 1/5000 ölçekli Urla Nazım İmar Planı Revizyonu Plan Notlarının geçerli olmasına ilişkin itirazlar kapsamında, Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notları ve Plan Raporu doğrultusunda, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu Plan Uygulama Hükümlerinin 6.18 maddesinin “Bu plan öncesi Urla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile Mevzii İmar Planları geçerlidir. 5216 sayılı yasa öncesinde onaylı olan 1/5000 ölçekli Urla Nazım İmar Planı sınırları içinde, kentsel kullanım kararı getirilmemiş alanlarda, Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Notları ve Plan Raporu doğrultusunda, Urla Nazım İmar Planı Hükümlerine göre uygulama sürdürülecektir.” şeklinde yeniden düzenlenmesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11281)
17.Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2009 tarih ve 01.904 sayılı kararı ile uygun görülerek 16.11.2009-16.12.2009 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/25000 ölçekli “İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu”na İzmir İli, Urla İlçesi, Zeytinalanı Mahallesi, Köselik Mevkii, 1671 ada, 5 parselin malikleri Adnan Kuzu, Kamil Yıldırım ve 220 parselin maliki Nusret Elgül tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında; plan kararının kentsel alan olarak belirlenmesine ilişkin olan talebin uygun bulunmadığına, 1/5000 ölçekli Urla Nazım İmar Planı Revizyonu Plan Notlarının geçerli olmasına ilişkin itiraz kapsamında, Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notları ve Plan Raporu doğrultusunda, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu Plan Uygulama Hükümlerinin 6.18 maddesinin “Bu plan öncesi Urla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile Mevzii İmar Planları geçerlidir. 5216 sayılı yasa öncesinde onaylı olan 1/5000 ölçekli Urla Nazım İmar Planı sınırları içinde, kentsel kullanım kararı getirilmemiş alanlarda, Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Notları ve Plan Raporu doğrultusunda, Urla Nazım İmar Planı Hükümlerine göre uygulama sürdürülecektir.” şeklinde yeniden düzenlenmesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11367)
16.10.2009 tarih ve 01.904 sayılı kararı ile ile uygun görülerek 16.11.2009-16.12.2009 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/25000 ölçekli “İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonunun Plan Uygulama Hükümlerinin 7.13. Tarım Alanları maddesine Urla 1/5.000 ölçekli nazım imar planı plan notlarında yer alan, “Tüm tarım alanlarında turizm amaçlı tesis yer alabilir.” ifadesinin eklenmesi talebi ile İzmir İli, Urla İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 34 pafta, 494 ada, 7 parsel maliki Osman Yırtıcı tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında; Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notları ve Plan Raporu doğrultusunda, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu Plan Uygulama Hükümlerinin 6.18. maddesinin “Bu plan öncesi Urla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile Mevzii İmar Planları geçerlidir. 5216 sayılı yasa öncesinde onaylı olan 1/5000 ölçekli Urla Nazım İmar Planı sınırları içinde, kentsel kullanım kararı getirilmemiş alanlarda, Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Notları ve Plan Raporu doğrultusunda, Urla Nazım İmar Planı Hükümlerine göre uygulama sürdürülecektir.” şeklinde yeniden düzenlenmesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.11299)
19.Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2009 tarih, 01.904 sayılı kararı ile uygun görülerek, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 16.11.2009-16.12.2009 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu'na, Urla Belediye Başkanlığı tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında; 6.18. maddesinin iptal edilerek Urla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve plan notlarının geçerli olması talebinin, Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notları ve Plan Raporu doğrultusunda, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu Plan Uygulama Hükümlerinin 6.18 maddesinin “Bu plan öncesi Urla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile Mevzii İmar Planları geçerlidir. 5216 sayılı yasa öncesinde onaylı olan 1/5000 ölçekli Urla Nazım İmar Planı sınırları içinde, kentsel kullanım kararı getirilmemiş alanlarda, Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Notları ve Plan Raporu doğrultusunda, Urla Nazım İmar Planı Hükümlerine göre uygulama sürdürülecektir.” şeklinde yeniden düzenlenmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu Plan Uygulama Hükümlerinin 6.15 maddesinin, “mevcut imar planında ayrılmış olan kentsel ve kırsal yerleşme alanlarının, özel eğitim siteleri ve sağlık tesis alanı taleplerine olan ihtiyaca cevap vermediği hallerde, bu planda ağaçlandırılacak alanların yanı sıra, tarımsal niteliği korunacak alan, dikili tarım alanı, mera alanları, makilik-fundalık alanlarda da, bu planda değişiklik yapılmasına gerek kalmaksızın, alt ölçekli imar planlarında değerlendirilmesi” şeklinde düzeltilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunmadığına, Mevcut kadastral parsellerde tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar için parsel cephesi ve büyüklüğüne bakılmaksızın yapılaşma hakkı sağlanması ve tarımsal amaçlı yapılaşmalar (yöresel ürün işleme ve depolama tesisi) için E:0.05'i, toplam inşaat alanı 5000 m2 yi geçmeyeceği, hayvancılık amaçlı yapılaşmalar için E:0.10'u, toplam inşaat alanı 10.000 m2.yi geçmeyeceğine ilişkin plan notu değişikliği yapılması talebinin oybirliği ile uygun bulunmadığına, Plan Uygulama Hükümlerinin 7.12.1. ve 7.13.3 maddesinde yer alan “…Geçiş yolu izin belgesi ile inşaat izni verilemez…” koşulunun kaldırılması talebinin oybirliği ile uygun bulunmadığına, Tarımsal niteliği korunacak alan, dikili tarım alanı, ağaçlandırılacak alan ve doğal karakteri korunacak alan olarak belirlenmiş alanlarda ifraz şartlarının, Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı plan uygulama hükümlerine uygun olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının tarım arazisi sınıflandırmasına ilişkin görüşü alınarak, 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine” göre belirlenmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunmadığına, 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planlı alanların 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu’na işlenmesi talebinin, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun Genel Hükümler başlıklı 6.16. maddesindeki “Bu planın onama tarihinden önce mevzuata uygun olarak onaylanmış mevzi imar planları yürürlüktedir...” ifadesi gereği, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda değişiklik yapılmasına gerek olmadığına oybirliği ile, 1/25.000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu ve Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında belirlenmiş olan Orman Alanları, Makilik fundalık alanlar, Ağaçlandırılacak Alanlar, Doğal Karakteri Korunacak Alanlar, Mera Alanlarında tüm Urla genelinde tespit edilen uyuşmazlıklar ile, Gülbahçe Mahallesi, Balıklıova Köyü kentsel meskun alan ve kırsal yerleşme alanı sınırları ve Bademler köyündeki büyük kentsel yeşil alan sınırları, çayır-mera alanları ve Yelaltı mahallesindeki kentsel gelişme alanı sınırlarının itiraz dilekçesi ekinde gönderilmiş olan paftada işaretlenen kısımlarının, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı sınırları dikkate alınarak düzeltilmesi talebi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı plan uygulama hükümlerinin 6.2. maddesinde yer alan “Bu plandan ölçü alınarak uygulamaya geçilemez. Bu plan ile belirlenen kentsel gelişme alanları, bu alanların tamamının yerleşime açılacağını göstermez. Bu alanların sınırları, alt ölçekli planlama çalışmalarında ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ile doğal, yapay ve yasal eşikler doğrultusunda, bu planda ve plan hükümleri ekinde yer alan tabloda belirlenen hedef nüfus ve alansal büyüklük dikkate alınarak kesinleştirilir.” kapsamında değerlendirilerek değişikliklerin işlenmesine gerek olmadığına, yalnızca Gülbahçe Mahallesine ilişkin değişikliğin işlenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.10447)
20. Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2009 tarih, 01.904 sayılı kararı ile uygun görülerek, 16.11.2009-16.12.2009 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu'na, Urla İlçesi, Yenice Mahallesi, 89 pafta, 729 ada, 37 parsel maliki Özgül BAYSAL tarafından askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında; Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notları ve Plan Raporu doğrultusunda, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu Plan Uygulama Hükümlerinin 6.18. maddesinin “Bu plan öncesi Urla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile Mevzii İmar Planları geçerlidir. 5216 sayılı yasa öncesinde onaylı olan 1/5000 ölçekli Urla Nazım İmar Planı sınırları içinde, kentsel kullanım kararı getirilmemiş alanlarda, Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Notları ve Plan Raporu doğrultusunda, Urla Nazım İmar Planı Hükümlerine göre uygulama sürdürülecektir.” şeklinde yeniden düzenlenmesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.10273)
21. Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2009 tarih, 01.904 sayılı kararı ile uygun görülerek, 16.11.2009-16.12.2009 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu'na, Urla İlçesi, Sıra Mahallesi, 43 pafta, 527 ada, 25, 29, 30, 31 ve 32 parsel malikleri Temel Aycan ŞEN ve Gürcan ŞEN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında; Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notları ve Plan Raporu doğrultusunda, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu Plan Uygulama Hükümlerinin 6.18. maddesinin “Bu plan öncesi Urla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile Mevzii İmar Planları geçerlidir. 5216 sayılı yasa öncesinde onaylı olan 1/5000 ölçekli Urla Nazım İmar Planı sınırları içinde, kentsel kullanım kararı getirilmemiş alanlarda, Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Notları ve Plan Raporu doğrultusunda, Urla Nazım İmar Planı Hükümlerine göre uygulama sürdürülecektir.” şeklinde yeniden düzenlenmesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.10895)
SONUÇ :İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İmar Dairesi Başkanlığı
Hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak eylemlerine uyan T.C.K Hükümleri uyarınca cezalandırılması için haklarında Kamu Davası açılmasını arz ederim
EK:1/500 ölçekli Urla Nazım İmar Plan notları ( 2 sayfa )

Egenin Sesi 11 - 08 - 2010

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder